Đại hội Công đoàn tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI, nhiệm kì 2018 - 2023: Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI.
Lên top