Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X: Đổi mới để phục vụ đoàn viên, người lao động tốt hơn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X.
Lên top