Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ X: Công đoàn cần tạo tinh thần đồng tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại Đại hội Công đoàn Bạc Liêu.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại Đại hội Công đoàn Bạc Liêu.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại Đại hội Công đoàn Bạc Liêu.
Lên top