Đại hội Công đoàn huyện Tiên Lãng lần thứ X nhiệm kì 2018-2023

Ban chấp hành LĐLĐ huyện Tiên Lãng lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023
Ban chấp hành LĐLĐ huyện Tiên Lãng lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023
Ban chấp hành LĐLĐ huyện Tiên Lãng lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023
Lên top