Đại hội công đoàn huyện Kiến Thụy và quận Lê Chân

Huyện ủy Kiến Thụy tặng LĐLĐ huyện bức trướng nhân Đại hội lần thứ X
Huyện ủy Kiến Thụy tặng LĐLĐ huyện bức trướng nhân Đại hội lần thứ X
Huyện ủy Kiến Thụy tặng LĐLĐ huyện bức trướng nhân Đại hội lần thứ X
Lên top