Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại hội Công đoàn Hải Phòng lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Ban chấp hành ra mắt đại hội.
Ban chấp hành ra mắt đại hội.