Đại hội Công đoàn Hải Phòng lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Ban chấp hành ra mắt đại hội.
Ban chấp hành ra mắt đại hội.