Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1.2018

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN làm việc với CĐ Điện lực VN về công tác chuẩn bị cho Đại hội CĐ ĐLVN lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023). Ảnh: L.N
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN làm việc với CĐ Điện lực VN về công tác chuẩn bị cho Đại hội CĐ ĐLVN lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023). Ảnh: L.N
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN làm việc với CĐ Điện lực VN về công tác chuẩn bị cho Đại hội CĐ ĐLVN lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023). Ảnh: L.N
Lên top