Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V: Củng cố, không ngừng mở rộng tổ chức công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên phải ảnh) tặng bức trướng của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Điện lực VN. Ảnh: NGUYỄN LƯƠNG
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên phải ảnh) tặng bức trướng của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Điện lực VN. Ảnh: NGUYỄN LƯƠNG
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (bên phải ảnh) tặng bức trướng của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Điện lực VN. Ảnh: NGUYỄN LƯƠNG
Lên top