Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Người lao động kiến nghị về chế độ, chính sách và thi đua khen thưởng

Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải qua) tặng bức trướng của Tổng LĐLĐVN cho CĐ Dầu khí Việt Nam. Ảnh: L.NGUYÊN
Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải qua) tặng bức trướng của Tổng LĐLĐVN cho CĐ Dầu khí Việt Nam. Ảnh: L.NGUYÊN
Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải qua) tặng bức trướng của Tổng LĐLĐVN cho CĐ Dầu khí Việt Nam. Ảnh: L.NGUYÊN
Lên top