Đại hội Chi bộ lần thứ X Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Thuận

Ra mắt Ban chấp hành Chi bộ Cơ quan LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hồng Vân
Ra mắt Ban chấp hành Chi bộ Cơ quan LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hồng Vân
Ra mắt Ban chấp hành Chi bộ Cơ quan LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hồng Vân
Lên top