Đại hội CĐCS trường có nhiều học sinh là con công nhân lao động

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: k.Q
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: k.Q
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: k.Q
Lên top