Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVIII: Góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải qua) trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm khối cho LĐLĐ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: LÊ PHI LONG
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải qua) trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm khối cho LĐLĐ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: LÊ PHI LONG
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải qua) trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm khối cho LĐLĐ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: LÊ PHI LONG
Lên top