Đại hội CĐ quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng): Đổi mới mạnh mẽ tư duy hoạt động công đoàn

Bí thư Quận uỷ quận Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh (bên trái) tặng bức trướng chức mừng đại hội
Bí thư Quận uỷ quận Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh (bên trái) tặng bức trướng chức mừng đại hội
Bí thư Quận uỷ quận Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh (bên trái) tặng bức trướng chức mừng đại hội
Lên top