Đại hội CĐ Cty Cấp nước Hải Phòng: Tiếp tục chăm lo đời sống Đoàn viên

Các đoàn viên công đoàn bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Cty CP Cấp nước Hải Phòng khóa 37. Ảnh TV
Các đoàn viên công đoàn bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Cty CP Cấp nước Hải Phòng khóa 37. Ảnh TV
Các đoàn viên công đoàn bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Cty CP Cấp nước Hải Phòng khóa 37. Ảnh TV
Lên top