Đại hội CĐ Công Thương Khánh Hòa: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên gắn với chất lượng hoạt động CĐCS

Ban chấp hành Công đoàn Ngành Công thương Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội. Ảnh: T.T
Ban chấp hành Công đoàn Ngành Công thương Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội. Ảnh: T.T
Ban chấp hành Công đoàn Ngành Công thương Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội. Ảnh: T.T
Lên top