Đại hội CĐ Cà Mau: Nhà ở là nhu cầu cốt lõi của người lao động

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại đại hội.
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại đại hội.
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại đại hội.
Lên top