Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ủng hộ 10 triệu cho 20 ngàn suất ăn

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trao quà hỗ trợ chương trình 20 ngàn suất ăn. Ảnh: Thanh Hùng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trao quà hỗ trợ chương trình 20 ngàn suất ăn. Ảnh: Thanh Hùng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trao quà hỗ trợ chương trình 20 ngàn suất ăn. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top