Đại học Duy Tân đã trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Người lao động tại Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, có nhiều bức xúc trong chính sách hà khắc đối với công nhân lao động. (ảnh ĐHDT)
Người lao động tại Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, có nhiều bức xúc trong chính sách hà khắc đối với công nhân lao động. (ảnh ĐHDT)
Người lao động tại Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, có nhiều bức xúc trong chính sách hà khắc đối với công nhân lao động. (ảnh ĐHDT)
Lên top