Đại biểu Quốc hội ủng hộ giảm giờ làm việc xuống còn 44 giờ/tuần

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm tranh luận lại với đại biểu Vũ Tiến Lộc về vấn đề tăng giảm giờ làm việc của công nhân. Ảnh quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm tranh luận lại với đại biểu Vũ Tiến Lộc về vấn đề tăng giảm giờ làm việc của công nhân. Ảnh quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm tranh luận lại với đại biểu Vũ Tiến Lộc về vấn đề tăng giảm giờ làm việc của công nhân. Ảnh quochoi.vn
Lên top