Đại biểu Quốc hội: Lương chưa kịp tăng, giá cả thị trường đã “nhảy múa"

Đại biểu Trần Kim Yến - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Trần Kim Yến - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Trần Kim Yến - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Quốc hội
Lên top