Đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị viếng các anh hùng liệt sĩ

Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại NLTS Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại NLTS Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại NLTS Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top