Đại biểu Đại hội thi đua yêu nước Dệt may Việt Nam báo công lên Bác

Ông Đặng Vũ Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam thay mặt báo công với Bác. Ảnh: CĐ DM
Ông Đặng Vũ Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam thay mặt báo công với Bác. Ảnh: CĐ DM
Ông Đặng Vũ Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam thay mặt báo công với Bác. Ảnh: CĐ DM
Lên top