Đà Nẵng: Yêu cầu các doanh nghiệp kích hoạt phòng chống dịch COVID-19

Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Lên top