Đà Nẵng: Vừa vận động bầu cử, vừa chống dịch bảo vệ người lao động

Diễn tập bầu cử trong một khu cách ly tập trung ở quận Sơn Trà. Ảnh: Tường Minh
Diễn tập bầu cử trong một khu cách ly tập trung ở quận Sơn Trà. Ảnh: Tường Minh
Diễn tập bầu cử trong một khu cách ly tập trung ở quận Sơn Trà. Ảnh: Tường Minh
Lên top