Đà Nẵng: Vẫn tình trạng việc nhiều, người ít

Các phiên chợ việc làm ở TP.Đà Nẵng dù mở cửa hàng tuần vẫn không đáp ứng đủ lao động cho các doanh nghiệp. Ảnh: Tường Minh
Các phiên chợ việc làm ở TP.Đà Nẵng dù mở cửa hàng tuần vẫn không đáp ứng đủ lao động cho các doanh nghiệp. Ảnh: Tường Minh
Các phiên chợ việc làm ở TP.Đà Nẵng dù mở cửa hàng tuần vẫn không đáp ứng đủ lao động cho các doanh nghiệp. Ảnh: Tường Minh
Lên top