Đà Nẵng vận động người lao động khai báo y tế và tự cách ly ở nhà

Cty Vinakad phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Cty Vinakad phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Cty Vinakad phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top