Đà Nẵng vẫn bảo vệ người lao động nghiêm ngặt như lúc dịch cao điểm

Người lao động ở Cty Vinakad vẫn phải dãn cách trong bữa ăn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Người lao động ở Cty Vinakad vẫn phải dãn cách trong bữa ăn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Người lao động ở Cty Vinakad vẫn phải dãn cách trong bữa ăn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top