Đà Nẵng: Tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH qua mạng xã hội

Trang Facebook của BHXH TP.Đà Nẵng giúp người lao động tiếp cận thông tin bảo hiểm nhanh chóng. Ảnh: Thu Cúc
Trang Facebook của BHXH TP.Đà Nẵng giúp người lao động tiếp cận thông tin bảo hiểm nhanh chóng. Ảnh: Thu Cúc
Trang Facebook của BHXH TP.Đà Nẵng giúp người lao động tiếp cận thông tin bảo hiểm nhanh chóng. Ảnh: Thu Cúc
Lên top