Đà Nẵng: Tuyên truyền công tác bầu cử cho cán bộ đoàn viên Công đoàn

Gần 100 cán bộ Công đoàn tham dự buổi tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh :Hữu Long
Gần 100 cán bộ Công đoàn tham dự buổi tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh :Hữu Long
Gần 100 cán bộ Công đoàn tham dự buổi tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh :Hữu Long
Lên top