Đà Nẵng trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho 24 đoàn viên

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Lên top