Đà Nẵng tôn vinh Đảng viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Lên top