Đà Nẵng: Thất nghiệp nhiều nhưng DN tuyển lao động lại không ai nộp hồ sơ

Doanh nghiệp ở Đà Nẵng tìm không ra lao động dịp cuối năm. Ảnh: Tường Minh
Doanh nghiệp ở Đà Nẵng tìm không ra lao động dịp cuối năm. Ảnh: Tường Minh
Doanh nghiệp ở Đà Nẵng tìm không ra lao động dịp cuối năm. Ảnh: Tường Minh
Lên top