Đà Nẵng thành lập Tổ thu nợ doanh nghiệp chây ỳ đóng BHXH

BHXH Đà Nẵng phối hợp với công an mời đơn vị làm việc về xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: Kim Oanh
BHXH Đà Nẵng phối hợp với công an mời đơn vị làm việc về xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: Kim Oanh
BHXH Đà Nẵng phối hợp với công an mời đơn vị làm việc về xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: Kim Oanh
Lên top