Đà Nẵng: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội làm việc với Công an Đà Nẵng về quy chế phối hợp xử lý các đơn vị nợ BHXH. Ảnh: H.L
Bảo hiểm xã hội làm việc với Công an Đà Nẵng về quy chế phối hợp xử lý các đơn vị nợ BHXH. Ảnh: H.L
Bảo hiểm xã hội làm việc với Công an Đà Nẵng về quy chế phối hợp xử lý các đơn vị nợ BHXH. Ảnh: H.L
Lên top