Đà Nẵng: Thăm, tặng quà các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19

Thăm, tặng quà các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Anh
Thăm, tặng quà các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Anh
Thăm, tặng quà các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Anh
Lên top