Đà Nẵng: Tập huấn nghiệp vụ quản lý khách sạn, lễ tân

70 cán bộ quản lý và nhân viên khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được tập huấn nghiệp vụ quản lý khách sạn, lễ tân. Ảnh: Tường Minh
70 cán bộ quản lý và nhân viên khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được tập huấn nghiệp vụ quản lý khách sạn, lễ tân. Ảnh: Tường Minh
70 cán bộ quản lý và nhân viên khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được tập huấn nghiệp vụ quản lý khách sạn, lễ tân. Ảnh: Tường Minh
Lên top