Đà Nẵng: Tăng cường phòng COVID-19 cho công nhân tại các khu công nghiệp

Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn duy trì việc giữ khoảng cách ở phòng ăn. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn duy trì việc giữ khoảng cách ở phòng ăn. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn duy trì việc giữ khoảng cách ở phòng ăn. Ảnh: Tường Minh
Lên top