Đà Nẵng: Tặng 5.400 khẩu trang cho người lao động chống dịch COVID-19

Ảnh: Ngọc Chân
Ảnh: Ngọc Chân
Ảnh: Ngọc Chân
Lên top