Đà Nẵng: Tạm hoãn giải bóng đá tranh cúp Báo Lao Động để chống dịch

Giải bóng đá công nhân viên chức lao động tranh cúp Báo Lao Động phải tạm hoãn vì dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Giải bóng đá công nhân viên chức lao động tranh cúp Báo Lao Động phải tạm hoãn vì dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Giải bóng đá công nhân viên chức lao động tranh cúp Báo Lao Động phải tạm hoãn vì dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Lên top