Đà Nẵng “phủ” 90% vaccine, người lao động yên tâm sản xuất

Đà Nẵng xét nghiệm và phủ vaccine COVID-19 giúp người lao động yên tâm sản xuất. Ảnh: TT
Đà Nẵng xét nghiệm và phủ vaccine COVID-19 giúp người lao động yên tâm sản xuất. Ảnh: TT
Đà Nẵng xét nghiệm và phủ vaccine COVID-19 giúp người lao động yên tâm sản xuất. Ảnh: TT
Lên top