Đà Nẵng: Phát miễn phí 15.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho công nhân

Công đoàn KCNC&KCN Đà Nẵng cùng nhãn hàng Honda phát khẩu trang cho CNLĐ ở khu công nghiệp Hoà Cầm sáng 21.2
Công đoàn KCNC&KCN Đà Nẵng cùng nhãn hàng Honda phát khẩu trang cho CNLĐ ở khu công nghiệp Hoà Cầm sáng 21.2
Công đoàn KCNC&KCN Đà Nẵng cùng nhãn hàng Honda phát khẩu trang cho CNLĐ ở khu công nghiệp Hoà Cầm sáng 21.2
Lên top