Đà Nẵng: Phát hiện thêm một công nhân ở khu công nghiệp mắc COVID-19

Vệ sinh phòng chống dịch tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Vệ sinh phòng chống dịch tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Vệ sinh phòng chống dịch tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top