Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp thưởng không thấp hơn năm 2020 

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng sẽ có mức thưởng Tết cho người lao động không thấp hơn năm 2020. Ảnh: Tường Minh
Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng sẽ có mức thưởng Tết cho người lao động không thấp hơn năm 2020. Ảnh: Tường Minh
Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng sẽ có mức thưởng Tết cho người lao động không thấp hơn năm 2020. Ảnh: Tường Minh
Lên top