Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp ngừng tuyển lao động do COVID-19

Phát khẩu trang miễn phí cho người lao động ở khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng. Ảnh: H.V.M
Phát khẩu trang miễn phí cho người lao động ở khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng. Ảnh: H.V.M
Phát khẩu trang miễn phí cho người lao động ở khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng. Ảnh: H.V.M
Lên top