Đà Nẵng: Nhiều DN kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (ở Khu công nghiệp Hòa Khánh) vẫn chia ô phòng ăn như hồi TP.Đà Nẵng đang có dịch. Ảnh: Tường Minh
Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (ở Khu công nghiệp Hòa Khánh) vẫn chia ô phòng ăn như hồi TP.Đà Nẵng đang có dịch. Ảnh: Tường Minh
Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (ở Khu công nghiệp Hòa Khánh) vẫn chia ô phòng ăn như hồi TP.Đà Nẵng đang có dịch. Ảnh: Tường Minh
Lên top