Đà Nẵng: Người dân khó khăn do dịch được hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm

Người dân Đà Nẵng gặp khó khăn do dịch COVID-19 sẽ được chính quyền hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm. Ảnh: Kim Liên
Người dân Đà Nẵng gặp khó khăn do dịch COVID-19 sẽ được chính quyền hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm. Ảnh: Kim Liên
Người dân Đà Nẵng gặp khó khăn do dịch COVID-19 sẽ được chính quyền hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm. Ảnh: Kim Liên
Lên top