Đà Nẵng: Ngành giáo dục tổng kết hoạt động CĐ năm học 2017-2018

Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục TP Đà Nẵng Đặng Hùng Thương (thứ 2 bên trái qua) tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2017-2018. Ảnh: Thanh Hùng
Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục TP Đà Nẵng Đặng Hùng Thương (thứ 2 bên trái qua) tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2017-2018. Ảnh: Thanh Hùng
Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục TP Đà Nẵng Đặng Hùng Thương (thứ 2 bên trái qua) tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2017-2018. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top