Đà Nẵng: Một số doanh nghiệp còn bị động trong phòng chống dịch

Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, một trong những doanh nghiệp phòng chống dịch tốt của Đà Nẵng đợt này. Ảnh: Cẩm Thơ
Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, một trong những doanh nghiệp phòng chống dịch tốt của Đà Nẵng đợt này. Ảnh: Cẩm Thơ
Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, một trong những doanh nghiệp phòng chống dịch tốt của Đà Nẵng đợt này. Ảnh: Cẩm Thơ
Lên top