Đà Nẵng: Một số cán bộ Công đoàn cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Lên top