Đà Nẵng: Một doanh nghiệp cho công nhân nghỉ việc để phòng dịch

Công nhân Công ty Vinak đo thân nhiệt trước thời điểm nghỉ việc tạm thời. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Công nhân Công ty Vinak đo thân nhiệt trước thời điểm nghỉ việc tạm thời. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Công nhân Công ty Vinak đo thân nhiệt trước thời điểm nghỉ việc tạm thời. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top